Założona w 2019 roku jako organizacja pozarządowa i non-profit, Fundacja Superbet zarządza wszystkimi działaniami społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonymi przez Grupę Superbet.

Fundacja posiada własną osobowość prawną i działa niezależnie od działalności handlowej Grupy pod kierunkiem Komisji nadzorującej.

 

Fundacja finansowana jest przede wszystkim przez spółki z Grupy i dotacje indywidualne. Wszystkie fundusze kierowane są do społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Jesteśmy małym, ale pełnym pasji zespołem składającym się głównie z wolontariuszy zaangażowanych w poprawę zdrowia, edukacji, kultury i sportu na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Fundacja Superbet angażuje się w ważne projekty z zakresu edukacji, zdrowia, kultury i sportu, których głównym motorem są szachy.

Wizja

Naszą wizją jest, aby społeczności, które są częścią naszej historii, rozwijały się i wykorzystywały swój pełny potencjał poprzez oferowanie im nowych możliwości w kluczowych obszarach, takich jak sport, edukacja, zdrowie i kultura.

Misja

Naszą misją jest wzmacnianie społeczności, które są częścią naszej historii.

Współpracujemy z lokalnymi organizacjami i liderami, aby zidentyfikować potrzeby i mocne strony tych społeczności. Wspólnie opracowujemy zrównoważone rozwiązania, aby uwolnić potencjał mieszkańców i umożliwić im rozwój.

Nasz wolontariat, dzielenie się wiedzą i działania charytatywne koncentrują się przede wszystkim na sporcie, edukacji, zdrowiu i kulturze.

Wartości

Dbamy o każdego członka naszej społeczności.

Jesteśmy pełni pasji i zaangażowania, aby zawsze dawać z siebie wszystko.

Wpływ: inwestujemy w inicjatywy, które mają realny wpływ na życie ludzi.